Program

PROGRAM 24. – 26. 05.2024.
PROGRAM 24. – 26. 05.2024.

Petak

24. svibnja

Međunarodna Bonsai izložba

10:00 – 20:00

Izložba Koi Šarana

10:00 – 20:00

Subota

25. svibnja

Međunarodna Bonsai izložba

10:00 – 20:00

Izložba Koi Šarana

10:00 – 20:00

Bonsai radionica (napravi svoj bonsai)

10:00 – 12:00

GO radionica

11:00 – 12:00

Aikido Radionica

12:00 – 13:00

Origami Radionica

13:00 – 14:00

Kyudo Radionica

14:00 – 15:00

Kaligrafija Radionica

15:00 – 16:00

Kendo Radionica

16:00 – 17:00

Demonstracija OASE opreme

17:00 – 18:00

Predavanje “Osnove zdravlja koi šarana” prof. Josip Barišić, PhD, dr. vet. med., voditelj laboratorija za dijagnostiku bolesti riba u Škotskoj

18:00 – 19:00

Nedjelja

26. svibnja

Međunarodna Bonsai izložba

10:00 – 18:00

Izložba Japan Koi

10:00 – 18:00

Bonsai radionica (napravi svoj bonsai)

10:00 – 12:00

Kaligrafija Radionica

15:00 – 16:00

Radionice

Prijavite se i sudjelujte u KOI SHOW ZAGREB radionicama.

Uskoro više